HAKKIMIZDA

HAYSİAD, manevi değerlerine bağlı, Türkiye’nin gelişen ticari hacmine ve millileşen sanayisine katkı sağlayacak dinamik, atılgan ve girişimci iş adamı profilinin oluşmasına katkı sağlar.

Ülkemizin ve toplumumuzun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve teknolojik yönden güçlenerek Dünya’da lider konuma gelmesine ve örnek model olmasına katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olmak ve bu doğrultuda üyelerine katkı sağlamak.
Bu katkı;
– Manevi değer ve dinamiklerimizi iş dünyasına taşıyarak iş ahlakını geliştirmek
– Eğitim ve öğretimi toplumun ve ülkenin kalkınmasında esas faktör kabul ederek bu alanda çalışmalar yapmak
– Ülkemizin dış politikasıyla paralel, üyelerimizin iş hacmini geliştirmelerine yardımcı olmak ve bu anlamda gerekli destekleri sağlamak,
– Ulusal ve Uluslar arası alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla etkin işbirliğinin sağlanması ve toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda katma değeri yüksek projelere imza atmak,

TARİHÇEMİZ

Tarihimiz ile ilgili açıklayıcı yazı yazılacak ve galeri resim video eklenebilir…Tarihimiz ile ilgili açıklayıcı yazı yazılacak ve galeri resim video eklenebilir…Tarihimiz ile ilgili açıklayıcı yazı yazılacak ve galeri resim video eklenebilir…Tarihimiz ile ilgili açıklayıcı yazı yazılacak ve galeri resim video eklenebilir…Tarihimiz ile ilgili açıklayıcı yazı yazılacak ve galeri resim video eklenebilir…

VİZYONUMUZ

HAYSİAD, manevi değerlerine bağlı, Türkiye’nin gelişen ticari hacmine ve millileşen sanayisine katkı sağlayacak dinamik, atılgan ve girişimci iş adamı profilinin oluşmasına katkı sağlar.

MİSYONUMUZ

Ülkemizin ve toplumumuzun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve teknolojik yönden güçlenerek Dünya’da lider konuma gelmesine ve örnek model olmasına katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olmak ve bu doğrultuda üyelerine katkı sağlamak.
Bu katkı;
– Manevi değer ve dinamiklerimizi iş dünyasına taşıyarak iş ahlakını geliştirmek
– Eğitim ve öğretimi toplumun ve ülkenin kalkınmasında esas faktör kabul ederek bu alanda çalışmalar yapmak
– Ülkemizin dış politikasıyla paralel, üyelerimizin iş hacmini geliştirmelerine yardımcı olmak ve bu anlamda gerekli destekleri sağlamak,
– Ulusal ve Uluslar arası alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla etkin işbirliğinin sağlanması ve toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda katma değeri yüksek projelere imza atmak,

Sipariş için hemen ara